2018/2019

Fem Ess
Fem Ess
Jan Eriksson [27765]
Tomas Lindqvist [11362]
Johnny Pettersson [11666]
Björn Edvardsson [15757]
Bridgepasset
Bridgepasset
Magnus Wegestål [91149]
Anders Ingels [88890]
Johan Andersson [40197]
Martin Gårdrup [36202]
Dan Nilsson [5967]
Jonas Tjärnemo [65741]
Johan Erlandsson [17710]
VP
0
25
IMP
34
153
Första halvlek
Jan Eriksson
Tomas Lindqvist
Johnny Pettersson
Björn Edvardsson
34
153
Magnus Wegestål
Dan Nilsson
Martin Gårdrup
Johan Andersson
Andra halvlek
Jan Eriksson
Tomas Lindqvist
Johnny Pettersson
Björn Edvardsson
0
0
Magnus Wegestål
Dan Nilsson
Martin Gårdrup
Johan Andersson