Kvalgrupp 3

Blå Brickan
Blå Brickan
Börje Brag [19633]
Jan Karlsen [4843]
Hans Eriksson [4844]
Claes-Hugo Larsson [18560]
Gilbert Fransson [26452]
Håkan Arebrink [85327]
SALU
SALU
Adam Kovasznay [50874]
Bengt Johansson [1777]
Thomas Therkelson [4805]
Kjell Evensen [11738]
Anders Våge [50378]
VP
9,53
10,47
IMP
62
64
Första halvlek
Jan Karlsen
Hans Eriksson
Claes-Hugo Larsson
Håkan Arebrink
45
23
Adam Kovasznay
Bengt Johansson
Kjell Evensen
Anders Våge
Andra halvlek
Jan Karlsen
Hans Eriksson
Claes-Hugo Larsson
Håkan Arebrink
17
41
Adam Kovasznay
Bengt Johansson
Kjell Evensen
Anders Våge