Elitserien
VP
11,46
8,54
IMP
45
39
Första halvlek
Anna Zack Efraimsson
Bengt-Erik Efraimsson
Tommy Gullberg
Anders Morath
12
22
Jim Nielsen
Pia Andersson
Tobias Törnqvist
Arne Larsson
Andra halvlek
Ida Grönkvist
Mikael Grönkvist
Anna Zack Efraimsson
Bengt-Erik Efraimsson
33
17
Göran Selldén
Anders Brunzell
Tobias Törnqvist
Arne Larsson