Askims BK, Gröna Hissen
VP
0
20,00
IMP
1
41
Första halvlek
Denny Andréasson
Ragnar Andersson
Jürgen Schildt
Ian Abel
0
0
Nils-Bertil Gustafsson
Gerd Wrige
Maria Danielsson
Kjell Andersson
Andra halvlek
0
0