Askims BK, Gröna Hissen
VP
7,25
12,75
IMP
11
17
Första halvlek
Denny Andréasson
Ragnar Andersson
Jürgen Schildt
Ian Abel
0
0
Dag Källfelt
Per Dellve
Christina Wedin
Margrete Östermarker
Andra halvlek
0
0