Askims BK, Gröna Hissen
VP
12,75
7,25
IMP
15
9
Första halvlek
Birgitta Norsted
Lars Högblom
Gertrud Bohlin
Svavar Hauksson
0
0
Ragnar Andersson
Denny Andréasson
Ian Abel
Jürgen Schildt
Andra halvlek
0
0