Askims BK, Gröna Hissen
VP
14,92
5,08
IMP
19
7
Första halvlek
Egon Bodendal
Oscar Hult
Nils Wallmark
Britt Larsson
0
0
Sten-Åke Thunberg
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Andra halvlek
0
0