Askims BK, Gröna Hissen

Finns gäng
Finns gäng
Finn Jeppsson [88498]
Ella Patricia Ormachea [62149]
Pontus Lindqvist [34848]
Tommy Grääs [2886]
JAKE
JAKE
Jan Ahlqvist [10458]
Mats Jakobsson [57091]
Tony Elmroth [44888]
Jan Konar [9717]
VP
2,01
17,99
IMP
1
25
Första halvlek
Ella Patricia Ormachea
Pontus Lindqvist
Finn Jeppsson
Tommy Grääs
0
0
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Andra halvlek
0
0