Askims BK, Gröna Hissen
VP
13,15
6,85
IMP
13
6
Första halvlek
Sten-Åke Thunberg
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
0
0
Dag Källfelt
Per Dellve
Christina Wedin
Margrete Östermarker
Andra halvlek
0
0