Askims BK, Gröna Hissen
VP
19,91
0,09
IMP
36
0
Första halvlek
Hans Linusson
Bo Andersson
Jan Erixon
Nils Nordahl
0
0
Dag Källfelt
Per Dellve
Christina Wedin
Margrete Östermarker
Andra halvlek
0
0