Askims BK, Gröna Hissen

Finns gäng
Finns gäng
Finn Jeppsson [88498]
Ella Patricia Ormachea [62149]
Pontus Lindqvist [34848]
Tommy Grääs [2886]
Askim 3 ess
Askim 3 ess
Gerd Sjöholm [40611]
Börje Skoog [6453]
Björn Sjöholm [40612]
Maria Tullberg [46457]
VP
18,56
1,44
IMP
36
9
Första halvlek
Ella Patricia Ormachea
Pontus Lindqvist
Finn Jeppsson
Tommy Grääs
0
0
Maria Tullberg
Gerd Sjöholm
Björn Sjöholm
Börje Skoog
Andra halvlek
0
0