Askims BK, Gröna Hissen

Finns gäng
Finns gäng
Finn Jeppsson [88498]
Ella Patricia Ormachea [62149]
Pontus Lindqvist [34848]
Tommy Grääs [2886]
Debutlaget
Debutlaget
Josefin Samfelt [59734]
Birgitta Düring Månsson [94085]
Margareta Ljunge [36457]
Kristina Edeland [55609]
VP
19,51
0,49
IMP
34
1
Första halvlek
Ella Patricia Ormachea
Pontus Lindqvist
Finn Jeppsson
Tommy Grääs
0
0
Birgitta Düring Månsson
Margareta Ljunge
Kristina Edeland
Josefin Samfelt
Andra halvlek
0
0