Askims BK, Gröna Hissen
VP
12,75
7,25
IMP
13
7
Första halvlek
Hugo Söderberg
Felix Seldén
Einar Rättgård
Love Emilsson
13
7
Eva Malmlöf Eriksson
Boel Englund
Evy Andersson
Camilla Löfstedt
Andra halvlek
0
0