Torsdag
VP
18,85
1,15
IMP
83
21
Första halvlek
Ulla Berntsson
May Moore
Ingvar Grahn
Lars-Åke Gustafsson
53
2
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Torbjörn Kåreke
Andra halvlek
Ulla Berntsson
May Moore
Ingvar Grahn
Lars-Åke Gustafsson
30
19
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Torbjörn Kåreke