Torsdag
VP
0
20,00
IMP
42
126
Första halvlek
Nils Nordahl
Eva Johansson
Krister Ljungberg
Lotta Konradsson
27
44
Björn Sörling
Björn Wenander
Bo Erikson
Anders Brunzell
Andra halvlek
Nils Nordahl
Eva Johansson
Krister Ljungberg
Lotta Konradsson
15
82
Björn Sörling
Björn Wenander
Bo Erikson
Anders Brunzell