Torsdag
VP
8,65
11,35
IMP
67
73
Första halvlek
Ingrid Petersen
Mats Allgöwer
Tony Elmroth
Mats Jakobsson
30
59
Gunnar Jansson
Berit Fors
Jan Ahlqvist
Torbjörn Kåreke
Andra halvlek
Ingrid Petersen
Mats Allgöwer
Tony Elmroth
Mats Jakobsson
37
14
Gunnar Jansson
Berit Fors
Jan Ahlqvist
Torbjörn Kåreke