Torsdag
VP
17,42
2,58
IMP
101
55
Första halvlek
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Torbjörn Kåreke
64
21
Nils Nordahl
Eva Johansson
Lotta Konradsson
Hans Linusson
Andra halvlek
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Torbjörn Kåreke
37
34
Nils Nordahl
Eva Johansson
Lotta Konradsson
Hans Linusson