Torsdag
VP
12,95
7,05
IMP
78
64
Första halvlek
Björn Sörling
Bo Erikson
Leif Beckman
Pia Malmgren
46
26
May Moore
Ingvar Grahn
Carl Ek
Lars-Åke Gustafsson
Andra halvlek
Björn Sörling
Bo Erikson
Leif Beckman
Pia Malmgren
32
38
May Moore
Ingvar Grahn
Carl Ek
Lars-Åke Gustafsson