Torsdag

Ben Hur
Ben Hur
Björn Sörling [80438]
Björn Wenander [4856]
Gunnar Ohlson [5078]
Leif Beckman [18021]
Bo Erikson [6749]
Pia Malmgren [26109]
Göte Berntsson [92122]
Anders Brunzell [12576]
Formel 1
Formel 1
Ingrid Petersen [12906]
Mats Allgöwer [8386]
Tony Elmroth [44888]
Mats Jakobsson [57091]
Joakim Olsson [80478]
Robin Björkstrand [30309]
VP
18,01
1,99
IMP
104
52
Första halvlek
Leif Beckman
Bo Erikson
Björn Wenander
Björn Sörling
62
15
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Mats Allgöwer
Ingrid Petersen
Andra halvlek
Leif Beckman
Bo Erikson
Björn Wenander
Björn Sörling
42
37
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Mats Allgöwer
Ingrid Petersen