Torsdag
VP
16,99
3,01
IMP
79
37
Första halvlek
Ulla Berntsson
May Moore
Ingvar Grahn
Lars-Åke Gustafsson
53
4
Nils Nordahl
Oscar Hult
Eva Johansson
Britt Larsson
Andra halvlek
Ulla Berntsson
May Moore
Ingvar Grahn
Lars-Åke Gustafsson
26
33
Nils Nordahl
Oscar Hult
Eva Johansson
Britt Larsson