Grupp 3
VP
18,61
1,39
IMP
90
31
Första halvlek
Björn Johansson
Roger Grund
Anders Ihalainen
Lars Wallin
48
19
Thomas Therkelson
Mats Allgöwer
Lars-Uno Andersson
Claes Fürst
Andra halvlek
Björn Johansson
Roger Grund
Anders Ihalainen
Lars Wallin
42
12
Thomas Therkelson
Mats Allgöwer
Lars-Uno Andersson
Claes Fürst