Grupp 4
VP
3,01
16,99
IMP
52
94
Första halvlek
Denny Andréasson
Jürgen Schildt
Ragnar Andersson
Ian Abel
40
39
Gunnar Ohlson
Jan Hanner
Pär Ljungquist
Alf Kummer
Andra halvlek
Denny Andréasson
Jürgen Schildt
Ragnar Andersson
Ian Abel
12
55
Gunnar Ohlson
Jan Hanner
Pär Ljungquist
Alf Kummer