Grupp 4

Janssonligan
Janssonligan
Gunnar Jansson [51436]
Tobias Bende [27672]
Anders Ljungblad [18480]
Torbjörn Kåreke [13038]
Peter Nuoristo [5502]
Björn Sörling [80438]
Frölunda 1
Frölunda 1
Karl-Eric Nilsson [83656]
Tommy Grääs [2886]
Finn Jeppsson [88498]
Lennart Rohman [31209]
Roland Härsjö [81643]
Anders Rydebrink [2318]
VP
19,36
0,64
IMP
100
31
Första halvlek
Gunnar Jansson
Torbjörn Kåreke
Tobias Bende
Björn Sörling
75
19
Karl-Eric Nilsson
Tommy Grääs
Lennart Rohman
Finn Jeppsson
Andra halvlek
Gunnar Jansson
Torbjörn Kåreke
Tobias Bende
Björn Sörling
25
12
Karl-Eric Nilsson
Tommy Grääs
Lennart Rohman
Finn Jeppsson