Grupp 3
VP
0,64
19,36
IMP
20
89
Första halvlek
Michael Koch
Bengt Larsson
Göran Romland
Pål Rangaard
5
46
Bo Erikson
Peter Karlsson
Ronny Ovesson Ejnell
Jan-Erik Åsmo
Andra halvlek
Michael Koch
Bengt Larsson
Göran Romland
Pål Rangaard
15
43
Bo Erikson
Peter Karlsson
Ronny Ovesson Ejnell
Jan-Erik Åsmo