Grupp 3
VP
14,63
5,37
IMP
50
26
Första halvlek
Björn Johansson
Roger Grund
Anders Ihalainen
Lars Wallin
28
15
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund
Andra halvlek
Björn Johansson
Roger Grund
Anders Ihalainen
Lars Wallin
22
11
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund