Grupp 3
VP
7,82
12,18
IMP
50
60
Första halvlek
Michael Koch
Bengt Larsson
Pål Rangaard
Odd Nordanås
42
27
Thomas Therkelson
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Andra halvlek
Michael Koch
Bengt Larsson
Pål Rangaard
Odd Nordanås
8
33
Thomas Therkelson
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson