Grupp 3
VP
15,91
4,09
IMP
66
33
Första halvlek
Börje Brag
Hans Eriksson
Claes-Hugo Larsson
Håkan Arebrink
39
4
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund
Andra halvlek
Börje Brag
Hans Eriksson
Claes-Hugo Larsson
Håkan Arebrink
27
29
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund