Grupp 2
VP
17,21
2,79
IMP
87
43
Första halvlek
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
49
6
Karin Nyberg
Birgit Andersson
Christoffer Dückhow
Göran Rydell
Andra halvlek
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
38
37
Karin Nyberg
Birgit Andersson
Christoffer Dückhow
Göran Rydell