Grupp 2
VP
4,77
15,23
IMP
49
77
Första halvlek
Robert Bäck
Börje Dahlberg
Lena Petersen
Robin Björkstrand
25
55
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
Andra halvlek
Robert Bäck
Börje Dahlberg
Lena Petersen
Robin Björkstrand
24
22
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson