Grupp 2
VP
18,19
1,81
IMP
72
18
Första halvlek
Eva Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Tommy Gunnarsson
Nils Åhlén
29
8
Sven-Olof Jarkvist
Göran Palmborg
Sverker Alfredsson
Rolf Ekdahl
Andra halvlek
Eva Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Tommy Gunnarsson
Nils Åhlén
43
10
Sven-Olof Jarkvist
Göran Palmborg
Sverker Alfredsson
Rolf Ekdahl