Grupp 1
VP
20,00
0
IMP
104
4
Första halvlek
Göran Selldén
Jim Nielsen
Pia Andersson
Mikael Westerlund
47
3
Per Elfdahl
Jürgen Schildt
Jan Vinäng
An Elfdahl
Andra halvlek
Göran Selldén
Jim Nielsen
Pia Andersson
Mikael Westerlund
57
1
Per Elfdahl
Jürgen Schildt
Jan Vinäng
An Elfdahl