Grupp 1
VP
4,22
15,78
IMP
69
101
Första halvlek
Adam Kovasznay
Bengt Johansson
Thomas Therkelson
Roland Härsjö
31
46
Lars-Åke Gustafsson
May Moore
Carl Ek
Björn Sörling
Andra halvlek
Adam Kovasznay
Bengt Johansson
Thomas Therkelson
Roland Härsjö
38
55
Lars-Åke Gustafsson
May Moore
Carl Ek
Björn Sörling