Grupp 1
VP
10,24
9,76
IMP
80
79
Första halvlek
Oscar Hult
Nils Nordahl
Egon Bodendal
Nils Wallmark
40
36
Per Elfdahl
Elisabeth Gajewska
Jan Vinäng
An Elfdahl
Andra halvlek
Oscar Hult
Nils Nordahl
Egon Bodendal
Nils Wallmark
40
43
Per Elfdahl
Elisabeth Gajewska
Jan Vinäng
An Elfdahl