Grupp 1
VP
0
20,00
IMP
36
116
Första halvlek
Per Elfdahl
Jan Vinäng
Marianne Hedkvist
An Elfdahl
23
47
Adam Kovasznay
Bengt Johansson
Thomas Therkelson
Anders Våge
Andra halvlek
Per Elfdahl
Jan Vinäng
Marianne Hedkvist
An Elfdahl
13
69
Adam Kovasznay
Bengt Johansson
Thomas Therkelson
Anders Våge