Torsdag
VP
10,33
9,67
IMP
10
9
Första halvlek
Ulla Berntsson
May Moore
Ingvar Grahn
Lars-Åke Gustafsson
10
9
Gunnar Jansson
Uno Nävert
Jan Konar
Torbjörn Kåreke
Andra halvlek
Ulla Berntsson
May Moore
Ingvar Grahn
Lars-Åke Gustafsson
0
0
Gunnar Jansson
Uno Nävert
Jan Konar
Torbjörn Kåreke