Torsdag
VP
7,84
12,16
IMP
35
42
Första halvlek
Ingrid Petersen
Mats Allgöwer
Tony Elmroth
Mats Jakobsson
35
42
Björn Sörling
Björn Wenander
Gunnar Ohlson
Joakim Olsson
Andra halvlek
Ingrid Petersen
Mats Allgöwer
Tony Elmroth
Mats Jakobsson
0
0
Björn Sörling
Björn Wenander
Gunnar Ohlson
Joakim Olsson