Torsdag
VP
6,28
13,72
IMP
35
48
Första halvlek
Britt Larsson
Nils Nordahl
Eva Johansson
Krister Ljungberg
35
48
Björn Sörling
Björn Wenander
Gunnar Ohlson
Joakim Olsson
Andra halvlek
Britt Larsson
Nils Nordahl
Eva Johansson
Krister Ljungberg
0
0
Björn Sörling
Björn Wenander
Gunnar Ohlson
Joakim Olsson