BaM - Gröna Hissen
VP
10,00
18,00
IMP
0
0
Första halvlek
Göran Rydell
Ingrid Petersen
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
Andra halvlek
Göran Rydell
Ingrid Petersen
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling