BaM - Gröna Hissen
VP
16,00
12,00
IMP
0
0
Första halvlek
Robin Björkstrand
Börje Dahlberg
Robert Bäck
Lena Petersen
0
0
Torbjörn Kåreke
Gunnar Ohlson
Martin Ågren
Andra halvlek
Robin Björkstrand
Börje Dahlberg
Robert Bäck
Lena Petersen
0
0
Torbjörn Kåreke
Gunnar Ohlson
Martin Ågren