BaM - Gröna Hissen
VP
12,00
16,00
IMP
0
0
Första halvlek
Mats Allgöwer
Tore Mattsson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson
0
0
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Nils Wallmark
Andra halvlek
Mats Allgöwer
Tore Mattsson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson
0
0
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Nils Wallmark