BaM - Gröna Hissen
VP
17,00
11,00
IMP
0
0
Första halvlek
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
0
0
Robin Björkstrand
Börje Dahlberg
Robert Bäck
Lena Petersen
Andra halvlek
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
0
0
Robin Björkstrand
Börje Dahlberg
Robert Bäck
Lena Petersen