BaM - Gröna Hissen
VP
19,00
9,00
IMP
0
0
Första halvlek
Krister Ljungberg
Bengt Anderson
Bo Andersson
Nils Nordahl
0
0
Lars-Uno Andersson
Tore Mattsson
Mats Allgöwer
Ella Olsson
Andra halvlek
Krister Ljungberg
Bengt Anderson
Bo Andersson
Nils Nordahl
0
0
Lars-Uno Andersson
Tore Mattsson
Mats Allgöwer
Ella Olsson