BaM - Gröna Hissen
VP
11,00
17,00
IMP
0
0
Första halvlek
Torbjörn Kåreke
Gunnar Ohlson
Philip Berggren
Martin Ågren
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
Andra halvlek
Torbjörn Kåreke
Gunnar Ohlson
Philip Berggren
Martin Ågren
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling