BaM - Gröna Hissen
VP
11,00
17,00
IMP
0
0
Första halvlek
Bengt Alrud
Jörgen Gustavsson
Koen Lindström Claessen
Mats Jakobsson
0
0
Adam Kovasznay
Thomas Therkelson
Anders Våge
Roland Härsjö
Andra halvlek
Bengt Alrud
Jörgen Gustavsson
Koen Lindström Claessen
Mats Jakobsson
0
0
Adam Kovasznay
Thomas Therkelson
Anders Våge
Roland Härsjö