BaM - Gröna Hissen
VP
12,00
16,00
IMP
0
0
Första halvlek
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson
0
0
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson
Andra halvlek
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson
0
0
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson