BaM - Gröna Hissen
VP
15,00
13,00
IMP
0
0
Första halvlek
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Els-Marie Södergren
0
0
Robin Björkstrand
Jan-Erik Åsmo
Lena Petersen
Ylva Pyykkö
Andra halvlek
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Els-Marie Södergren
0
0