BaM - Gröna Hissen
VP
10,00
18,00
IMP
0
0
Första halvlek
Oscar Hult
Terje Lie
Bengt Larsson
Britt Larsson
0
0
Jan-Erik Åsmo
Robin Björkstrand
Lena Petersen
Ylva Pyykkö
Andra halvlek
Oscar Hult
Terje Lie
Bengt Larsson
Britt Larsson
0
0
Jan-Erik Åsmo
Robin Björkstrand
Lena Petersen
Ylva Pyykkö