BaM - Gröna Hissen
VP
17,00
11,00
IMP
0
0
Första halvlek
Kicki Oschlak-Härsjö
Anders Våge
Thomas Therkelson
Adam Kovasznay
0
0
May Moore
Björn Wenander
Lars-Åke Gustafsson
Els-Marie Södergren
Andra halvlek
Kicki Oschlak-Härsjö
Anders Våge
Thomas Therkelson
Adam Kovasznay
0
0
May Moore
Björn Wenander
Lars-Åke Gustafsson
Els-Marie Södergren