BaM - Gröna Hissen
VP
9,00
19,00
IMP
0
0
Första halvlek
Nils Nordahl
Bo Andersson
Krister Ljungberg
Hans Linusson
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
Andra halvlek
Nils Nordahl
Bo Andersson
Krister Ljungberg
Hans Linusson
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling