BaM - Gröna Hissen
VP
9,00
19,00
IMP
0
0
Första halvlek
Adam Kovasznay
Thomas Therkelson
Anders Våge
Roland Härsjö
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
Andra halvlek
Adam Kovasznay
Thomas Therkelson
Anders Våge
Roland Härsjö
0
0
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling